Uttar Pradesh Legislative Assembly (born 1937)

Purushottam-Das-Tandon

Purushottam Das Tandon

Tenure: 1937-1950

Nafisul-Hasan

Nafisul
Hasan

Tenure: 1950-1952

Atmaram-Govind-Kher

Atmaram Govind Kher

Tenure: 1952-1962, 1969-1974

Madan-Mohan-Verma

Madan Mohan Verma

Tenure: 1962-1967

Jagdish-Saran-Agarwal

Jagdish Saran Agarwal

Tenure: 1967-1969

H.-Narayan-Dikshit

H. Narayan Dikshit

Tenure: 2017-2022

Vasudev-Singh

Vasudev Singh

Tenure: 1974-1977

Banarasi-Das

Banarasi Das

Tenure: 1977-1979

Sripati-Mishra

Sripati
Mishra

Tenure: 1980-1982

Satish-Mahana

Satish
Mahana

Tenure: 2022-Incumbent

Niyaz-Hasan-Khan

Niyaz Hasan Khan

Tenure: 1985-1990

Harikishan-Srivastava

Harikishan Srivastava

Tenure: 1990-1991

Keshari-Nath-Tripathi

Keshari Nath Tripathi

Tenure: 1991-1993, 1997-2004

Dhaniram-Verma

Dhaniram Verma

Tenure: 1993-1995

Barkhu-Ram-Verma

Barkhu Ram Verma

Tenure: 1995-1997

Mata-Prasad-Pandey

Mata Prasad Pandey

Tenure: 2004-2007, 2012-2017

Sukhdev-Rajbhar

Sukhdev Rajbhar

Tenure: 2007-2012

avtar

Dharam
Singh

Tenure: 1982-1985